Topbanner_Project_AVC_ThermoFisher

LED verlichting
Mansveld heeft voor Thermo Fisher jarenlang projecten uitgevoerd. Een recent project is de gefaseerde overgang naar LED verlichting in het gebouw.

Speciale werkzaamheden
Door de gangen van het pand zijn in een aantal gangen de bekabeling en buizen zichtbaar in het dak. Om ook deze ruimtes te kunnen beveiligen met rookmelders, zijn er kappen gemonteerd boven de melders, zodat in een geval van rookvorming de rook gedetecteerd kan worden.

Informatie schermen
Door het pand heen heeft Mansveld informatie schermen geplaatst die de medewerkers op de hoogte houden van belangrijke evenementen.  

Transformatoren
Om het hele pand te voorzien van stroom voor dagelijks gebruik, maar ook voor onderzoek en productie, heeft Mansveld extra transformatoren geplaatst.

Installaties
In dit project zijn de onderstaande installaties toegepast:

  • Energievoorzieningen
  • Noodstroom
  • Licht-/ krachtinstallatie
  • Verlichting
  • Noodverlichting
  • Brand / Ontruimingsinstallatie
  • Datainstallatie
  • Inbraakdetectiesysteem